Caldereria i estructures

Tecnomix® defineix la caldereria per cada projecte, personalitzant cadascú dels components d’acord amb les necessitats constructives. El know-how permet dissenys que optimitzin els fluxos de materials, neteja i facilitat de manteniment.

Les estructures de sustentació adquireixen una identitat destacada en el conjunt de la instal·lació. Les importants sol·licitacions a les que es sotmeten, fruit de les grans càrregues que generen els materials emmagatzemats en altura i  als pesats equips de procés, obliguen a càlculs i dissenys molt elaborats per optimitzar el ferro, facilitar les operacions de muntatge d’equips i el seu manteniment, així com facilitar la logística interna i els circuits de treball.